fbpx

Sådan håndterer du asbest ved renoveringer

Der er stor sandsynlighed for at støde på asbest, når du udfører renoveringsarbejde eller reparationer på bygninger fra før slutningen af 80’erne. Støv fra asbest kan bl.a. føre til lungesygdomme og kræft og kræver derfor særlig håndtering. Læs her, hvordan du sikrer dig under arbejdet.  

Er du som murer involveret i byggesager på bygninger, der er opført før ca. slutningen af 80’erne, risikerer du med stor sandsynlighed, at der er asbestholdige byggematerialer. Asbeststøv kan bl.a. forårsage lungesygdomme og kræft, hvis man kommer i kontakt med det via lungerne eller huden. Derfor blev asbest forbudt at anvende i 80’erne.

Bygherre har ansvar for at undersøge asbestrisiko
Det er bygherres ansvar at undersøge, om bygningen rummer asbestholdige byggematerialer eller ej. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg anbefaler her, at bygherre får screenet for asbest, hvis bygningen er fra før 1988.

Derudover har bygherre ansvar for at skrive i udbudsmaterialet, om du som murer på byggesagen risikerer at støde på asbest i forbindelse med arbejdet. Det gør, at du på forhånd ved, om du skal tage særlige forholdsregler under byggeprocessen, ligesom du eksempelvis nemmere kan planlægge bortskaffelse af evt. asbestholdigt byggeaffald.

Her er kravene fra Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet kræver, at du ved byggesager med asbestrisiko beskytter dig forsvarligt med personlige værnemidler samt anvender ikke-støvende arbejdsprocesser. På den måde minimeres risikoen for at komme i direkte kontakt med det farlige asbeststøv i løbet af arbejdet.

– Alt efter om du arbejder med asbest udendørs eller indendørs, så er der regler om, hvornår der skal være åndedrætsværn og overtrækstøj til rådighed, og hvordan materialerne skal behandles korrekt. F.eks. skal plader på et asbestholdigt eternittag afmonteres uden, at de knækker, og eventuelt også fugtes for at undgå, at asbeststøv spreder sig, forklarer konsulent i Dansk Byggeri, Margrethe Petri Godtkjær.    

Du kan læse alle Arbejdstilsynets krav til sikker asbesthåndtering her:

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-2-2-asbest

Læs også vejledningen fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, hvor du bl.a. finder gode råd til sikker asbesthåndtering, når du laver nedrivning eller afstripning af gamle vægbeklædninger og fliser:

http://www.bar-ba.dk/media/2213435/naar-du-stoeder-asbest-saadan-goer-du.pdf

Styrk dit arbejdsmiljø med FlisePartneren
Når du er med i FlisePartnerens landsdækkende netværk, har du bl.a. mulighed for at sparre om sikkerhed på byggepladsen med andre professionelle murerfirmaer. Du kan eksempelvis høre, hvilke erfaringer andre firmaer har gjort sig, ligesom du selv kan bidrage med gode råd og tips, der er med til at løfte arbejdsmiljøet.

Du kan desuden læse her, hvordan du arbejder sikkert med PCB-holdige byggematerialer:

http://www.flisepartneren.dk/pcb

 

X
X