Nyheder fra
byggebranchen
Vær OBS på PCB, når du renoverer

Vær OBS på PCB, når du renoverer

I 75 pct. af danske bygninger fra 1950 til 1977 er der farlig PCB, som kræver særlig håndtering, når bygningerne renoveres. Læs her, hvordan du håndterer PCB-holdigt byggeaffald sikkert og efter bogen.

Den sundhedsskadelige miljøgift PCB (der står for Poly-Chlorerede Biphenyler) findes i 75 pct. af danske bygninger, som er bygget eller renoveret 1950-1977. Derfor er der stor risiko for, at du støder på PCB, hvis du renoverer vægge eller gulve i bygninger fra denne periode.

Du kan selv tjekke PCB-risikoen i din bygning her:

http://pcb-guiden.dk/pcbrisiko/0/57

Sådan håndterer du PCB

PCB findes bl.a. i gamle termovinduer, limrester, klæbemiddel, fugemasse og malinger fra årene 1950-1977. Materialerne fra disse år kræver derfor særlig håndtering i forbindelse med renoveringer.

Først og fremmest skal bygherre sørge for at få undersøgt PCB-risikoen i bygningen, inden arbejdet påbegyndes. Undersøgelsen er lovpligtig for renoveringer af bygninger opført eller renoveret 1950-1977, hvor arbejdet omfatter mere end 10 m2, eller den forventede mængde byggeaffald er over 1 ton.

Dernæst skal de PCB-holdige materialer frasorteres under selve renoveringen.  Under arbejdet skal du benytte sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler (såsom åndedrætsværn), som sikrer dig mod at komme i direkte kontakt med det sundhedsskadelige stof.

Du kan læse mere om sikker PCB-håndtering i den udførlige vejledning fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg:

http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-stoffer/haandtering-og-fjernelse-af-pcb-holdige-bygningsmaterialer

1 kommentar(er)

Klik her for at skrive en kommentar til artiklen

Skrevet af