fbpx

Ny arbejdsmiljøpolitik sætter praksis i fokus

Dansk Byggeri har lavet en ny arbejdsmiljøpolitik, der opfordrer Arbejdstilsynet til bl.a. at se mere på byggepladsens faktiske arbejdsprocesser frem for generelle anbefalinger og råd. Læs mere om den nye arbejdsmiljøpolitik her.

Det skal være slut med at stirre sig blind på udfyldelse af afkrydsningsskemaer i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet. I stedet bør Arbejdstilsynet i højere grad tage udgangspunkt i en vurdering af, hvordan de faktiske arbejdsprocesser på byggepladsen fungerer.

Ingen byggerier er ens
Sådan lyder et af hovedbudskaberne i Dansk Byggeris nye arbejdsmiljøpolitik. Den skal både sætte en ny retning for brancheorganisationens politiske arbejde og give bud på, hvordan man kan løse udfordringerne ude på byggepladsen. Arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri Mette Møller-Nielsen fortæller:

– Arbejdsprocesserne i byggeriet er ikke noget, som man kan putte ind under en generel regel om, at sådan er det altid. Ingen byggerier er ens, og processerne starter på mange måder forfra, hver gang der startes op på en ny byggeplads. Derfor ønsker vi fremadrettet en dialog med Arbejdstilsynet om, at det er nødvendigt, at der under tilsyn i højere grad bliver set på de faktiske arbejdsprocesser, i stedet for generelle anbefalinger og grænser.

Objektiv vurdering af ansvar for overtrædelser
Derudover anbefaler den nye arbejdsmarkedspolitik, at Arbejdstilsynet i højere grad går ind og laver en objektiv vurdering af, hvornår overtrædelser er arbejdsgivers ansvar, og hvornår en medarbejder selv bærer ansvaret.

– Langt de fleste medarbejdere på en byggeplads er gode til at overholde sikkerhedsreglerne, men der er også nogle, som gør noget andet end det, som de er blevet instrueret i. Det er frustrerende for den virksomhed, som derfor modtager en stor bøde eller endnu værre får en arbejdsulykke. Netop det ønsker vi, at der bliver sat mere fokus på, når Arbejdstilsynet kommer på besøg ude hos virksomhederne. Ansvaret skal ikke automatisk placeres hos arbejdsgiveren, kun når det er berettiget, siger Mette Møller Nielsen.

I den forbindelse vil Dansk Byggeri også arbejde for, at bygherrer, projekterende og rådgivere tager deres del af ansvaret for at forebygge ulykker. To tredjedele af ulykkerne skyldes således mangler i projektering og planlægning, bl.a. fordi tidsplaner ofte tager udgangspunkt i bygherrens behov, snarere end projektets bygbarhed.

Du kan læse hele den nye arbejdsmiljøpolitik fra Dansk Byggeri her: 
http://www.danskbyggeri.dk/media/22523/arbejdsmiljoepolitikken_db_2016.pdf

Læs også, hvordan du som murer kan styrke arbejdsmiljøet og mindske risikoen for snubleulykker på din byggeplads: http://www.flisepartneren.dk/undg-snubleulykker

 

X
X