fbpx

Er din byggeplads klar til uanmeldte besøg?

Fra 1. november begynder Arbejdstilsynet at komme uanmeldt på besøg på landets byggepladser. Den nye tilsynsmetode skal være med til at forebygge ulykker og nedslidning. Læs her, hvad det betyder for dig.  

Ved sin seneste byggepladsaktion i september uddelte Arbejdstilsynet i alt 116 reaktioner på forhold, der ikke var sikkerhedsmæssigt i orden. Bl.a. blev der givet 29 strakspåbud til firmaer, der ikke havde sikret de ansatte tilstrækkeligt mod alvorlige snuble- og faldrisici.

Der er med andre ord stadig plads til forbedringer, og derfor igangsætter Arbejdstilsynet nu en forsøgsordning med en ny tilsynsmetode fra 1. november og frem til 30. april. Ordningen betyder, at tilsynet i højere grad dukker op uanmeldt på byggepladserne, ligesom man også vil føre tilsyn med bygherres ansvar. Derudover bliver der lagt op til øget brug af dialogmøder for at forebygge ulykker.

Sund fornuft, men er der ressourcer nok?
– I Dansk Byggeri har vi arbejdet målrettet for at knække ulykkeskurven. Derfor har vi også arbejdet for at sikre, at alle i byggeriet skal påtage sig sit ansvar efter arbejdsmiljøloven, og i den forbindelse er det særligt vigtigt, at Arbejdstilsynet fører tilsyn med alle i byggeriets værdikæde. Vi hilser derfor velkomment, at Arbejdstilsynet nu indfører tilsyn med bygherres ansvar efter arbejdsmiljøloven, siger direktør i Dansk Byggeri, Peter Stenholm.

– Det er sund fornuft at lade Arbejdstilsynets kontrol starte ude på byggepladsen og samtidig gøre tilsynet uanmeldt. Det giver også god mening, at Arbejdstilsynet i samme ombæring ser på alle væsentlige problemer på byggepladsen, uanset om der er tale om risiko for ulykker, nedslidning eller farlig kemi. De nye dialogmøder er en ekstra service fra Arbejdstilsynet, supplerer formand for byggefagene i BAT-kartellet Kim Lind Larsen og fortsætter:

– I byggefagene kan vi godt være urolige for, at møderne vil sluge en for stor del af Arbejdstilsynets sparsomme resurser, men lad os se, hvordan det går. Forsøget skal gerne gøre os klogere på, om den nye service står mål med indsatsen, og om dialogmøder giver et permanent løft af arbejdsmiljøet.

Læs også om Dansk Byggeris arbejdsmiljøpolitik:

http://www.flisepartneren.dk/ny-arbejdsmiljopolitik-satter-praksis-i-fokus

Sådan fungerer det nye tilsyn
Den nye tilsynsmetode betyder, at byggepladsbesøgene fremover i højere grad skal tage hensyn til byggeriets kompleksitet med skiftende arbejdssteder og mange forskellige virksomheder, der er i gang samtidig.

Besøgene tilrettelægges desuden ud fra den viden, som Arbejdstilsynet har fra bl.a. klager, alvorlige ulykker eller byggepladsanmeldelser.

Derudover nøjes Arbejdstilsynet ikke med at kigge på forholdene i de enkelte firmaer, men retter også et blik mod rammerne på byggepladsen, som byggeledelsen og bygherre er ansvarlig for.

– Og hvis arbejdsmiljøproblemerne skyldes dårlige rammer for virksomhederne på byggepladsen, vil Arbejdstilsynet følge op over for byggeledelsen eller bygherren, understreges det i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Læs også vores gode råd til, hvordan du undgår snuble- og faldulykker under murerarbejdet:

http://www.flisepartneren.dk/undg-snubleulykker

X
X