fbpx

Tilgængelighed gælder også badeværelser

Kravene om tilgængelighed for ældre og kørestolsbrugere vokser, og SBi har i sin seneste anvisning om vådrum viet et helt kapitel til emnet. Her i Ardex oplever vi dog stadig, at der er et stort behov blandt de udførende for mere viden om kravene. 

Danskernes gennemsnitlige levetid vokser, og samtidig ønsker stadig flere at blive boende i egen bolig, også når de er kommet godt op i årene. Det kræver, at tilgængelighed i stigende grad tænkes ind i byggeriet, både når der bygges nyt, og når eksisterende bygninger renoveres.

Derfor har Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) i år sendt fire nye anvisninger om tilgængelighed på gaden, ligesom den seneste vådrumsanvisning nr. 252, der udkom for et års tid siden, har et helt kapitel om emnet. Alligevel oplever vi i Ardex, at de nye tilgængelighedskrav stadig i stor udstrækning er ukendte blandt murere og andre håndværkere:

– Vi oplever, at rigtig mange ikke er opmærksomme på, at der i dag er særlige tilgængelighedskrav for badeværelser. Og kravene omfatter alle typer byggeri, ikke kun institutioner, hospitaler eller plejeboliger. Eksempelvis må en opkant i en brusekabine ikke udføres med en højde over 10 mm, ligesom der gælder en række regler om rækkeafstande, vendearealer m.m

Det fortæller teknisk rådgiver Frank Henriksen fra Ardex, som selv deltog i den ekspertgruppe, der bistod SBi ved udarbejdelsen af den seneste vådrumsanvisning. Han fortsætter:

– Hensynet til tilgængelighed bliver et stadig vigtigere kvalitetsparameter i alle dele af byggeriet, og emnet er derfor vigtigt at få sat fokus på. Man skal heller ikke glemme, at man som både projekterende og udførende risikerer at få problemer med bygherre, hvis kravene ikke opfyldes.

Husk dispensation, når kravene ikke kan opfyldes
Murerfirmaer, som især laver badeværelsesrenoveringer i ældre lejligheder i de større byer, står ofte med den udfordring, at krav til f.eks. rækkeafstande og vendearealer for kørestolsbrugere ikke kan opfyldes på grund af selve den fysiske indretning. Den plads, der er til rådighed til badeværelset i lejlighedens grundplan, er simpelthen for lille.

– Her er det imidlertid vigtigt, at man husker at søge dispensation hos kommunen og forklarer, hvorfor det ikke er muligt med de givne fysiske rammer at opfylde alle krav, understreger Frank Henriksen.

X
X