fbpx

Støv og støj plager danske byggepladser

Mange danske byggepladser mangler forebyggende tiltag over for støv og støj. Det viser BAT-kartellets seneste aktion. Læs her, hvordan du garderer dig effektivt mod støv- og støjgener under murerarbejdet – f.eks. i forbindelse med blandeprocesser. 

Ifølge Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT-kartellet) er der problemer med støv og støj på over halvdelen af de 70 byggepladser, som kartellet har besøgt i november. Mange steder blev der ikke brugt forebyggende tiltag som f.eks. støjskærme, høreværn og masker, ligesom der manglede sug på mange maskiner.
Derudover er der ifølge BAT-kartellet ofte problemer med manglende rengøring og tørfejning, der hvirvler støv op. Det er også et hyppigt problem, at støv og støj spredes rundt i arbejdslokalerne og rammer ansatte i andre firmaer end dem, der udfører det støvende og støjende arbejde.  
 
Læs også om faldrisiko på danske byggepladser:
http://www.flisepartneren.dk/faldrisiko

Bedre styr på tingene via tidlig bygherre-dialog
– Det glæder os, hver gang der er styr på sikkerhed og sundhed. På flere store projekter har byggefagene været i tidlig dialog med bygherren, og dér kan vi faktisk se, at der er bedre styr på arbejdsmiljøet, siger Søren Skytte, der er formand for BAT’s arbejdsmiljøudvalg, og fortsætter:

– Men det er ikke godt nok, når arbejdsmiljøet halter på mere end halvdelen af byggepladserne. Det skuffer os, at mange af vores kolleger bliver udsat for høreskadende støj og farligt støv. Vi ved, at mange firmaer kan gøre det bedre. Men det er også værd at bemærke, at vi ser alt for mange bygherrer, der ikke lever op til deres ansvar for sikkerhed og sundhed i fællesområder.

Han understreger, at aktionen viser et stort behov for at få Arbejdstilsynet på banen. Du kan læse mere om BAT-kartellets aktion her:
http://batkartellet.dk/aktion-afsloerer-stoej-og-stoev-i-byggeriet/

Reducér risikoen ved støvende arbejde
Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (BAR-BA) anbefaler, at du som murer følger nedenstående tre tips. På den måde reducerer du risikoen for at blive udsat for skadeligt støv i forbindelse med dit arbejde:

1. Undgå direkte hudkontakt og brug personlige værnemidler som f.eks. handsker. Det gælder bl.a., når du har risiko for indånding af støv ved tilskæring af sten, samt ved manuel håndtering af cement, mørtel og syre.

2. Sørg for, at der er arbejdspladsbrugsanvisninger for de farlige kemikalier, som du anvender.

3. Minimér støv ved at planlægge arbejdet godt på forhånd. Brug også tvangsblander med låg samt vådskæring, hvis det er muligt.

Derudover har ARDEX lanceret en støvfri blandeløsning, der samtidig skåner miljøet. Du monterer nemt ARDEX DUSTFREE på såvel blandespand som murerspand og undgår på den måde, at støvet havner i lungerne og på gulvet i forbindelse med blandeprocesser. Læs mere om ARDEX DUSTFREE her:   
http://www.ardex.dk/microsites/ardex-dustfree/dustfree.htm

Skru ned for støj og skadelige vibrationer
Støj og vibrationer er nogle af de arbejdsmiljøudfordringer, som ofte rammer murere. Du kan ifølge BAR-BA mindske støjniveauet på byggepladsen til gavn for både dig selv, kollegerne og de andre firmaer ved at vælge de værktøjer og maskiner, der giver færrest støj- og vibrationsgener.
En mulighed er at vælge værktøjer med vibrationsdæmpende håndtag. Derudover bør du undgå at hugge med mejselhammer og i stedet så vidt muligt benytte diamantskæring.
Samtidig bør det støjende arbejde planlægges, så det foregår på tidspunkter, hvor færrest muligt bliver generet, ligesom du altid bør bruge høreværn, når arbejdet støjer.  
Endelig er det vigtigt at variere arbejdsopgaverne, så den samme person ikke står for lang tid ad gangen og arbejder med det vibrerende værktøj.

Tør støvet af kursusmappen med FlisePartneren
Som FlisePartner kan dit murerfirma opkvalificere og specialisere sig i de nyeste løsninger inden f.eks. vådrum, storformatfliser og radonsikring. Samtidig bliver du som FlisePartner en del af et landsdækkende professionelt netværk, som du kan trække på i forbindelse med arbejdsmiljøet på byggepladsen.
Vi har derudover samlet en række tips til sikkert murerarbejde, som du kan læse her:
http://www.flisepartneren.dk/arbejdsmiljrd

     

 

X
X