fbpx

Sådan laver du fliseterrasser, der holder sig flotte i årevis

Flisebelagte, støbte terrasser har ofte en kort levetid i Danmark. Det skyldes indtrængende vand og fugt, som sammen med det omskiftelige danske vejrlig resulterer i revner og løse fliser. Men der er råd for udfordringerne. Flisepartneren vil nemlig efteruddanne murerne til at udføre langtidsholdbare, støbte fliseterrasser og udendørs trapper.

Det danske vejrlig er enestående omskifteligt, og faktisk er Danmark det land i verden, som kan opleve flest frostcyklusser over et enkelt døgn. Det kan bl.a. ses på vores støbte fliseterrasser: Her fører indtrængende vand og efterfølgende frostsprængninger nemlig som oftest til revnedannelser og løsrevne fliser allerede få år – i nogle tilfælde måneder – efter, at fliserne er blevet lagt. 

Men sådan behøver det ikke at gå. ARDEXs certificeringsordning FlisePartneren sætter i midten af april fokus på netop støbte fliseterrasser og udendørs trapper, som murerne efteruddannes til at håndtere.

Materialevalg og metoder har stor betydning
– Det er efterhånden anerkendt, at levetiden på terrasser og udendørs trapper, som bliver belagt med fliser, klinker eller natursten, er relativt kort i Danmark. Udfordringerne opstår, fordi nedbøren får lov til at trænge ned gennem belægningen og ikke kommer væk igen. Når frosten så kommer, udvider vandet sig, og så opstår der revner, eller fliserne river sig simpelthen løs, fortæller teknisk rådgiver Frank Henriksen fra ARDEX og fortsætter: 

– Imidlertid kan du minimere risikoen for skader som følge af indtrængende vand og fugt ved at vælge de rette materialer fra starten og være omhyggelig under udførelsen. Det handler ikke mindst om at sikre sig, at fliserne hæfter 100 pct. på underlaget, og at der ikke opstår hulrum under fliserne, hvor vandet kan trænge ind og gemme sig. Så kan du sagtens lægge en fliseterrasse, som holder sig flot i rigtigt mange år.

Gummifuger kan reducere spændinger
ARDEX har bl.a. udviklet pudslagsbetonen ARDEX A 38 MIX. Den gør det muligt for mureren at udføre en flisebelagt terrasse på en enkelt dag, da fliserne kan lægges kun fire timer efter udstøbning af underlaget.

– Her skal man som altid huske at trykke fliserne ordentligt fast, så man undgår, at mærkerne efter tandspartlen forvandler sig til kanaler under fliserne, hvor vandet kan løbe ind. ARDEX har her udviklet en specielt letflydende fliseklæber, ARDEX X 78, som med et ganske let tryk på flisen sikrer fuldklæbning til underlaget. Så kan selv store formater lægges uden besvær, understreger Frank Henriksen.

Derudover påpeger han, at andre faktorer, såsom terrassens orientering i forhold til verdenshjørnerne samt valget af flisefarve, kan påvirke risikoen for revner og løsrevne fliser. På en sydvendt terrasse, hvor der er meget sol, vil en sort eller mørkegrå flise nemlig sagtens kunne opnå en temperatur på over 30 C i løbet af dagen, selv om lufttemperaturen og temperaturen i den underliggende beton kun ligger lidt over frysepunktet.

– Fliserne udvider sig, når de bliver varme, og det kan skabe spændinger i fliseklæberen, som kan føre til revner. Her viser tyske undersøgelser, at hvis du lægger sorte fliser på en sydvendt terrasse, kan du med en gummifuge for hver 2 m, dvs. i felter à 2 x 2 m, undgå, at der senere opstår problemer. På samme måde kan du ved at arbejde med underlagets fald sørge for, at vandet kan løbe effektivt af. Det er nogle af de emner, som vi vil fortælle om på kurserne i april, runder Frank Henriksen af. 

X
X