fbpx

Ny branchevejledning om støv på byggepladsen

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg har lavet en ny vejledning om, hvordan du effektivt minimerer støvgener på byggepladsen. Få overblik over kravene her. 

Støv på byggepladsen er både generende og kan være sundhedsskadeligt. Derfor har Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA Bygge & Anlæg) netop udgivet en ny vejledning om, hvordan du fx som murer kan mindske støvgener, uanset om du arbejder indendørs eller ude i det fri.

Læs også om støv og støj, der plager danske byggepladser:

http://www.flisepartneren.dk/stv–stj

Sådan forebygger du støv under arbejdet

Ifølge den nye vejledning fra BFA Bygge & Anlæg bør du bekæmpe støv under arbejdet ved at forebygge efter nedenstående tre principper:

  1. Fjern udsættelsen for støv
  2. Begræns udsættelsen for støv
  3. Beskyt mod udsættelse for støv

Det betyder, at det vigtigste så vidt muligt er at fjerne selve støvkilden ved at bruge løsninger, som ikke udvikler støv i forbindelse med forarbejdning. Det kan fx ske ved at få leveret færdigudskårne beklædningsplader eller betonelementer i nøjagtige dimensioner med de nødvendige forborede huller.

Hvis det imidlertid ikke kan lade sig gøre kun at arbejde med ikke-støvende løsninger, gælder det om at begrænse den støvmængde, som I udsættes for. Det kan fx ske via mekanisk udsugning på selve forarbejdningsstedet og værktøjet samt brug af luftrensere, der reducerer mængden af støv i luften.

Her er det også vigtigt at sørge for effektiv rengøring, der forhindrer støvet i at sprede sig. I kan fx benytte byggepladsstøvsugere med såkaldt H-filter, der egner sig til håndtering af byggepladsstøv.

Endelig gælder det om at beskytte sig bedst muligt mod udsættelse for støv ved at bruge de rette personlige værnemidler som fx åndedrætsværn med filter.

Læs hele den nye støvvejledning fra BFA Bygge & Anlæg her:

https://www.bfa-ba.dk/media/4645255/stoev-paa-byggepladsen-print.pdf

Bland dine løsninger uden støvgener

ARDEX har lanceret en støvfri blandeløsning, der samtidig skåner miljøet – ARDEX DUSTFREE. Du monterer nemt løsningen på blandespanden og murerspanden. På den måde undgår du helt, at støvet fra blandeprocesserne havner i lungerne og på gulvet, og du opnår et godt arbejdsmiljø uden støvgener.

Du kan læse mere om ARDEX DUSTFREE her:

http://www.ardex.dk/microsites/ardex-dustfree/dustfree.htm

X
X