fbpx

Husk at registrere murerfirmaets ejere inden 1. december

Er dit murerfirma et ApS eller A/S, som ikke er børsnoteret, er det vigtigt at registrere firmaets reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen inden 1. december i år. Ellers er der risiko for bødestraf. 

Den 23. maj i år trådte en ny lov i kraft, så langt de fleste virksomheder og organisationer i Danmark fremover skal registrere deres reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen. Loven er vedtaget for at dæmme op for uigennemsigtige selskabskonstruktioner, der fx kan bruges til hvidvask af penge.

Den nye lov omfatter bl.a. anpartsselskaber (ApS) og ikke-børsnoterede aktieselskaber (A/S), så er dit murerfirma en af disse to typer virksomheder, gælder loven altså også for dit firma. Det samme gælder, hvis dit murerfirma er stiftet som iværksætterselskab (IVS) eller interessentselskab (I/S). Til gengæld er enkeltmandsvirksomheder undtaget fra registreringskravet.

Sådan fungerer den nye registreringslov

Kravet om registrering betyder, at virksomhedens såkaldt reelle ejere skal registreres hos Erhvervsstyrelsen senest 1. december 2017. Ellers er der risiko for at blive tildelt en bødestraf.

Det betyder som udgangspunkt, at de fysiske personer, som ejer mere end 25 procent af dit murerfirma, skal registreres. Men ejer en person fx 15 procent af firmaet og har samtidig mulighed for at udpege medlemmer til bestyrelsen, vil vedkommende også kunne anses for at være reel ejer.

Selve registreringen skal ske på ”Virk Indberet” på virk.dk. Her skal du gå ind på menupunktet ”Ændre virksomhed” og registrere oplysninger om murerfirmaets ejere, herunder personernes fulde navne, cpr.-nr., ejerandele samt stemmerettigheder i procent.

Gem dokumentation for murerfirmaets ejerforhold

Derudover har dit murerfirma pligt til at opbevare dokumentation for oplysningerne om de reelle ejerforhold i fem år, efter at de er indhentet.

Endelig har du pligt til at opdatere oplysningerne om murerfirmaets ejerskabsforhold i takt med, at de ændrer sig (og mindst en gang om året).

Du kan læse mere om registreringskravet i vejledningen fra Erhvervsstyrelsen:

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning_om_reelle_ejere.pdf

Læs også om nye uanmeldte besøg fra Arbejdstilsynet på landets byggepladser:

http://www.flisepartneren.dk/klar-til-uanmeldte-besg

X
X