fbpx

Bedre muligheder for håndtering af byggeaffald

Videncenter for Håndtering og Genbrug af Byggeaffald (VHGB) gør det lettere for dig at håndtere dit byggeaffald. Du kan eksempelvis få råd og vejledning i den gratis guide om affaldshåndtering, der retter sig specifikt mod dig, som er udførende. 

I de kommende år er der udsigt til endnu strammere regler for byggeaffald, og derfor har en række brancheaktører i 2016 oprettet Videncenter for Håndtering og Genbrug af Byggeaffald (VHGB). Direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri, som er en af kræfterne bag VHGB, forklarer, at det både handler om kompleks lovgivning og om at sikre bedre genanvendelse af byggeaffaldet.

Læs også, hvordan du forebygger støv og støj under udførelsen af dit murerarbejde:

http://www.flisepartneren.dk/stv–stj 

Hele værdikæden skal blive bedre til at tale sammen
– At håndtere byggeaffald korrekt, og på en måde så det kan genanvendes bedst muligt, er komplekst. Lovgrundlaget er relativt indviklet, og der er mange usikkerheder undervejs. Samtidig er interessen for cirkulær økonomi stærkt stigende. I begge sammenhænge spiller VHGB en vigtig rolle i at formidle viden og binde viden og behov fra de forskellige aktører sammen, siger han og fortsætter:  

– For at blive bedre på området er det helt grundlæggende at hæve vidensniveauet og få de forskellige dele af værdikæden omkring affald til at tale bedre sammen. Her er den viden, som VHGB stiller til rådighed for alle i bygge- og anlægsbranchen, afgørende.

Læs også vores tips til, hvordan du sikrer godt arbejdsmiljø på byggepladsen:

http://www.flisepartneren.dk/arbejdsmiljrd

Online guide viser hurtigt, hvordan du gør
VHGB har bl.a. lavet gratis affaldsvejledninger til bygherrer, rådgivere, entreprenører og kommuner, der ligger frit tilgængelige online. Så kan du som murer fx tjekke med din mobil eller tablet, hvordan du håndterer dit byggeaffald lovligt og mest effektivt, uanset om du står på byggepladsen eller sidder på kontoret. 

Vejledningen til dig, som er udførende, er inddelt efter byggeriets forskellige faser. Det gør det nemt og overskueligt for dig at få overblik over de krav og muligheder, der er, både før byggeriet går i gang, under og efter udførelsen.

Den er især relevant, når dit murerfirma laver nedrivningsarbejde, ombygninger eller renoveringer i ældre bygninger med risiko for eksempelvis PCB eller asbest i de gamle byggematerialer. 

Du finder hele vejledningen om affaldshåndtering for udførende her:

http://vhgb.dk/vejledninger/entreprenoerer/

Du kan desuden læse om, hvordan du håndterer asbest her:

http://www.flisepartneren.dk/asbest

X
X