Vådrums
certificering

Vådrumscertificering

KURSET FOREGÅR

TORSDAG D. 25. JANUAR - KL. 8.00 - 16.00

 

HVAD INDEHOLDER EN CERTIFICERING
For at blive certificeret i FlisePartnerens regi lægger vi vægt på, at kursisterne deltager aktivt i praktikken og den teoretiske gennemgang. Det sikrer, at vores FlisePartnere er ordentligt klædt på til at yde solidt håndværk, og at de forstår brugen af produkterne samt holder sig til gældende lovgivning på området.
Vådrumskurset varer ca. 8 timer og der vil være forplejning undervejs.
 

KOMPETENCEMÅL FOR KURSET

 

Teori

 • Hvad siger loven BR10 kap. 4.6 stk. 5
 • Den nye SBi-anvisning-250
  • Indretning af vådrum
  • Zoneinddeling
  • Belastningsklasser
  • Konstruktioner og vandtætning ifl. Tabel 1-4
  • Den nye anvisning udleveres til hver kursist
 • Godkendte systemer - godkendelser ETA/MK
  • Info om forskel på ETA kontra MK
  • Info om systemgodkendelse og anvendelse af bånd og manchetter fra samme leverandør.
  • ETA på uorganiske underlag (- P2D og membran under 1 mm lagtykkelse)
  • ETA på organiske underlag (+P2D og membran skal være 1 mm)
 • Kritiske konstruktioner/detaljer
  • Udførelse af rørgennemføring i væg
  • Udførelse af rørgennemføring i gulv
  • Udførelse af gulvafløb
  • Udførelse af afløbsrender (Unidrain)
 • Valg af fliseklæber
  • Afhængig af underlag
  • Afhængig af flise eller natursten
 • Valg af fugemasse + silikone

Praktik

 • Vådrumssikring:
         - ARDEX 8 + 9
         - ARDEX S 1-K
         - ARDEX Tricom SK 100
 • ARDEX A 35 vådrumsgulv
 • Praktisk forarbejdning af fliseklæbere
         - ARDEX X 701 F
         - ARDEX X 77
         - ARDEX X 78
 • Forarbejdning af fugemassen ARDEX G7N FLEX
   

 

KURSUSCENTER

Kurset afholdes i vores kursuscenter Vest:

ARDEX Skandinavia A/S
Hecovej 4
8722 Hedensted

Pris 2500,- ex. moms inkl. frokost for medlemmer af Flisepartneren

 

 

For at tilmelde dig kurset så tryk her: