Nyheder fra
byggebranchen
Få hurtigere overblik over vådrumskrav

Få hurtigere overblik over vådrumskrav

SBi-anvisning nr. 265 samler viden om vådrum, vvs- og vand-installationer i enfamilieshuse fra syv anvisninger i én anvisning på 118 sider. På den måde får du hurtigere overblik over gældende krav og regler, så du mindsker risikoen for skader efter vådrumsarbejdet.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har samlet krav og anbefalinger til vådrum, vvs- og vand-installationer i småhuse i en ny samlet anvisning, SBi-anvisning 265. Formålet er at give hurtigere overblik for dig, der fx laver badeværelser i enfamilieshuse.

Det kan nemlig hurtigt føre til dyre og reparationskrævende fugt- og vandskader, hvis vådrumssikringen, afløbene eller andre vand- og VVS-installationer ikke bliver udført efter de gældende regler. Derfor samler den nye anvisning viden fra syv tidligere anvisninger, så du får en samlet og hurtig oversigt.

Læs også om tilgængelighedskrav til badeværelser her:

http://www.flisepartneren.dk/tilgngelighed-p-badevrelser

Krav til vådrum, vand og afløb i nye småhuse

- SBi-anvisning 265 omhandler generelle krav og anbefalinger til vådrum samt vand- og afløbsinstallationer i nybyggede småhuse. Vådrum kan være baderum, bryggers og andre rum, hvor der forventes påvirkning af vand eller høj relativ luftfugtighed, skriver SBi om anvisningen og uddyber:

- Anvisningen indgår i en serie af SBi-anvisninger om småhuse. Småhuse omfatter fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel i indtil to etager samt eventuel kælder. Det omfatter også kæde- og rækkehuse samt sommerhuse.

Du kan bl.a. se eksempler på, hvordan du udfører badeværelser med tætte rørgennemføringer og samlinger samt vandtætte konstruktioner i gulve og vægge.  

Du finder den nye SBi-anvisning nr. 265 her:

http://sbi.dk/anvisninger/Pages/265-Smaahuse-vaadrum-vand-og-afloebsinstallationer-1.aspx

FlisePartneren klæder dig på til vådrumsarbejdet

Som FlisePartner har du adgang til certificering inden for bl.a. vådrumssikring. Det giver dig papir på, at du er opdateret på de seneste og mest effektive kvalitetsløsninger til opbygning af badeværelser og andre vådrum i både enfamilieshuse og etageejendomme.   

Klik her og se, hvornår du kan komme på næste kursus i vådrumssikring:

http://www.flisepartneren.dk/certificeringer

 

1 kommentar(er)

Klik her for at skrive en kommentar til artiklen

Skrevet af