Kursus i byggejura
AB 92 & ABT 93

ByggeJura

KURSET FOREGÅR

TIRSDAG 17. November - KL. 8.00 - 16.00

FIND OP OG NED I AB 92 & ABT 93

Nu har du muligheden for at sikre dig, at du altid kan finde op og ned i den mest brugte del af byggejuraen.
Kurset er en mulighed for at forstå og blive fortrolig med AB 92 - Almindelige
betingelser for arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirksomheder og ABT 93.

ERFARNE FOLK
Til at formidle alt det tunge stof har vi valgt et meget erfarent advokatfirma, Hasløv Stæhr Advokater. Hasløv Stæhr Advokater er specieliseret indenfor entreprise- og udbudsret, lejeret, skatte- og selskabsret og arbejdsmiljøstraffesager og afholder ofte kurser i byggejura, AB 92 og ABT 93.

KURSET
Det er formålet med kurset at give deltagerne en grundig og praktisk indføring i de særlige juridiske spilleregler, der gælder indenfor byggeriet med særlig fokus på totalentreprise. Deltagerne bliver rustet til at varetage egne interesser lige fra aftaleindgåelse og kontraktsforhandling til 5 års-eftersynet, herunder spørgsmål vedrørende mangler, forsinkelse, risiko og ansvar i byggeriet. Deltagerne får desuden indføring i reglerne om forsikring, ekstraarbejder og betaling/tilbagehold.
 

INDHOLD: KURSET VIL BL.A. OMFATTE UNDERVISNING I:

 • ABT 93 – AB 92
 • aftaleindgåelse og kontrakter
 • Særlige forhold ved totalentreprise
 • sikkerhedsstillelse – entreprenørgaranti og bygherregaranti
 • forsikring og risiko ved byggeri
 • bygherres ændringsret - ekstraarbejder
 • betalingsregler – standsningsretten og renter
 • forsinkelse/tidsfristforlængelse
 • mangler/ansvar/afhjælpningsret/ny forældelseslov
 • ophævelse af kontrakter
 • tvistløsning, herunder ny voldgiftslov og forenklet voldgiftsprocedure
 • voldgiftsretten samt syn og skøn
 • sagkyndig beslutning
 • orientering om obligatorisk byggeskadeforsikring, AB Forbruger og nyt om arbejdsmiljø – ny lov.

 

STED
Kurset afholdes i vores kursuscenter Vest:

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
 

Pris 1950,- ex. moms inkl. frokost pr. firma
(du kan tage din makker med gratis, så er du sikker på at få det hele med)

 

 

For at tilmelde dig kurset så tryk her: