Kursus i byggejura
AB 92 & ABT 93

Byggejura AB 92 & ABT 93

KURSET FOREGÅR

TORSDAG 11. JANUAR - KL. 8.00 - 16.00

FIND OP OG NED I AB 92
Kurset er en mulighed for at forstå og blive fortrolig med AB 92 - Almindelige
betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder.
Nu har du muligheden for at sikre dig, at du altid kan finde op og ned i den mest brugte del af byggejuraen.

ERFARNE FOLK
Til at formidle alt det tunge stof har vi valgt et meget erfarent advokatfirma, Hasløv Stæhr Advokater. Hasløv Stæhr Advokater er specialiseret indenfor entreprise- og udbudsret, lejeret, skatte- og selskabsret og arbejdsmiljøstraffesager og afholder ofte kurser i byggejura og AB 92.

KURSET
Det er formålet med kurset at give deltagerne en grundig og praktisk indføring i de særlige juridiske spilleregler, der gælder indenfor byggeriet med særlig fokus på totalentreprise. Deltagerne bliver rustet til at varetage egne interesser lige fra aftaleindgåelse og kontraktforhandling til 5 års-eftersynet, herunder spørgsmål vedrørende mangler, forsinkelse, risiko og ansvar i byggeriet. Deltagerne får desuden indføring i reglerne om forsikring, ekstraarbejder og betaling/tilbagehold.
 

INDHOLD: KURSET VIL BL.A. OMFATTE UNDERVISNING I:

 • ABT 93 – AB 92
 • aftaleindgåelse og kontrakter
 • Særlige forhold ved totalentreprise
 • sikkerhedsstillelse – entreprenørgaranti og bygherregaranti
 • forsikring og risiko ved byggeri
 • bygherres ændringsret - ekstraarbejder
 • betalingsregler – standsningsretten og renter
 • forsinkelse/tidsfristforlængelse
 • mangler/ansvar/afhjælpningsret/ny forældelseslov
 • ophævelse af kontrakter
 • tvistløsning, herunder ny voldgiftslov og forenklet voldgiftsprocedure
 • voldgiftsretten samt syn og skøn
 • sagkyndig beslutning
 • orientering om obligatorisk byggeskadeforsikring, AB Forbruger og nyt om arbejdsmiljø – ny lov.

 

STED
Kurset afholdes i vores kursuscenter Øst:

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev


Pris 1950,- ex. moms inkl. frokost for medlemmer af FlisePartneren

 

 

For at tilmelde dig kurset så tryk her: