Artusbyg opruster profilen yderligere

For at fortsætte i vækstsporet og øge konkurrenceevnen er murerafdelingen hos Vejle-entreprenøren Artusbyg blevet en del af FlisePartnerens landsdækkende murernetværk. ”Vi ønskede at styrke det professionelle setup, så vi fremover i endnu højere grad kan levere kvalitetsløsninger til kunderne,” fortæller murermester Bent Olsen.   

Siden Vejle-entreprenørfirmaet Artusbyg så dagens lys i 2013 efter fusionen mellem Hover Tømrerforretning og Murermester Bent Olsen, har firmaets fokus ligget på vækst via fleksibilitet, bedre opgavestyring, indkøbsfordele og ikke mindst øget konkurrenceevne. Derfor er firmaet nu blevet en del af det landsdækkende professionelle murernetværk FlisePartneren, som producenten Ardex lancerede i efteråret 2014.

Succes via effektiv tidsstyring og solide netværk
- Vi ønskede at styrke murerafdelingens professionelle setup, så vi fremover bliver i stand til i endnu højere grad at levere kvalitetsløsninger til kunderne. Som FlisePartnere får vi adgang til Ardex’ kvalitetsprodukter til medlemspriser, men også rådgivning og undervisning, som murerne kan bruge til at optimere deres daglige arbejde, forklarer murermester Bent Olsen, som ud over at stå i spidsen for Artusbygs ca. 25 murere er formand for murersektionen i Dansk Byggeri Region Syd.

- Som håndværker i dag bygger din forretnings succes i høj grad på, om du evner at styre firmaets tidsforbrug effektivt. Men den afhænger også af opbygningen af solide netværk omkring firmaet, og FlisePartner-medlemsskabet styrker os på begge parametre, fortsætter Bent Olsen.

Han nævner Artusbygs mangeårige sponsorat af fodboldklubben Vejle Boldklub som endnu et eksempel på, hvordan firmaet arbejder aktivt for at bidrage til lokalområdet og derigennem finde nye samarbejdspartnere og udvide kundegrundlaget.     

Landsdækkende opkvalificeringsindsats for murere                                                         
Ardex lancerede FlisePartneren på baggrund af en lang række henvendelser fra murerfirmaer. De ønskede bedre muligheder for faglig og forretningsmæssig opkvalificering i lyset af de stigende krav, som møder byggeriets udførende.

Kernen i konceptet er derfor en efteruddannelsesindsats, hvor bl.a. murerne får mulighed for at specialisere sig inden for vådrum, radonsikring, altanbyggeri, storformatsfliser m.m. Derudover udbyder FlisePartneren kursusforløb i f.eks. markedsføring og byggejura, ligesom de tilmeldte firmaer kan købe Ardex-materialer til gulve og vægge til medlemspris.

- Idéen med FlisePartneren er at komme omkring hele murerens forretning fra de specialiserede faglige løsninger til de mere overordnede forretningsmæssige overvejelser. Vi ønsker kort sagt at give mureren de værktøjer på hånden, som er essentielle for at kunne drive en succesfuld virksomhed i nutidens byggebranche, forklarer Lars Rasmussen, som er Ardex’ tekniske konsulent i Vejle-området.

1 kommentar(er)

Klik her for at skrive en kommentar

Skrevet af